Atrás

As claves do Plan Nacional de Garantía Xuvenil en España

As claves do Plan Nacional de Garantía Xuvenil en España

Categoría: Novas anteriores

Hai un ano o Goberno aprobou o Plan Nacional de Implantación da Garantía Xuvenil en España. A continuación facemos un repaso aos elementos máis destacados que se recolleron en dito plan e a folla de ruta que se vai seguir para o desenvolvemento desta iniciativa pioneira impulsada desde a Unión Europea para combater o el desemprego xuvenil.

Instrumentación da garantía

Desenvolverase a través da colaboración entre os distintos axentes interesados, distinguindo o papel protagonista dos Servizos Públicos de Emprego, así como dos sistemas educativos e de Formación Profesional e, xunto a eles, os servizos sociais, administracións locais e axentes sociais e entidades do terceiro sector, aínda que o papel que van desempeñar na implantación efectiva da Garantía Xuvenil non queda aínda establecido, senón que se deberá concretar no primeiro semestre de 2014. Unha vez se acorde, recollerase nunha versión actualizada do Plan de Nacional da Garantía Xuvenil en España (PNGJ).

Actores que intervirán directamente na aplicación do PNGJ:

  • Admon. Xeral do Estado. DG do Traballo Autónomo, da Economía Social e da RSE (responsable da UAFSE) e o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE, como coordinador dos servizos públicos de emprego). Ministerio de Educación, Cultura e Deportes e o Ministerio de Facenda e AA.PP., que canalizará a participación das entidades locais.
  • Comunidades Autónomas, a través das súas consellerías competentes en Emprego (SPE), Educación, Asuntos Sociais e Xuventude.
  • Axentes distintos ás AA.PP.: especialmente mediante a súa participación no Programa Operativo de Emprego Xuvenil do FSE.

Desenvolvemento territorial: A aplicación da Garantía Xuvenil en España terá un marcado carácter autonómico e local. Non obstante, co obxecto de garantir a súa implantación en todo o territorio, estableceuse un mecanismo de coordinación a nivel nacional que se localiza no Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Así mesmo, no ámbito das súas competencias, a Administración Xeral do Estado tamén executará actuación directas no marco do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Desde cando o prazo de 4 meses? Aqueles que figuren como demandantes de emprego, contarase desde o momento da súa inscrición. Para aqueles que non se encontren inscritos/as como tales, aínda queda pendente de definir cal será o momento explícito o punto de partida para o prazo de atención.

As ofertas de emprego deberán ser de, ao menos, seis meses de duración. As ofertas a tempo parcial deberán ser de, ao menos el 50% da xornada ordinaria.

As ofertas formativas deberán contar cun tempo mínimo de formación de 150 horas para persoas sen formación e/ou experiencia e de 90 horas para aqueles perfiles que o necesiten como complemento á súa cualificación.