Convocatorias anteriores

Programas de emprego

ORDE do 5 de abril de 2021 pola que se modifica a data límite de xustificación final da Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR353B).

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da  Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe), no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 13, do 21 de xaneiro de 2020).

RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe), no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR353B) (Diario Oficial de Galicia número 21, do 2 de febreiro de 2021).

Bases dos procesos de selección dos programas de emprego para persoas mozas. Programas mixtos de emprego e formación 2021.

 

Axudas para a obtención dos permisos de condución B e C

ORDE do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución clases B e C á mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS321A).

Programas de emprego

ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de Programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR353B).

 

Axudas para a obtención dos permisos de condución B e C

ORDE do 26 de febreiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e  C  á  mocidade  galega,  dirixidas  ás  persoas  inscritas  no  Sistema  nacional  de  garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao  Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS321A).

 

Programas mixtos

Bases dos procesos de selección dos programas de emprego para persoas mozas. Programas mixtos de emprego e formación 2020.

 

Modificación Orden axudas para a obtención dos permisos de condución B e C

ORDE do 8 de outubro de 2020 pola que se modifica a Orde do 26 de febreiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e C á mocidade galega, dirixidas ás persoas rexistradas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e procédese á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS321A).

 

Programas de emprego

ORDE do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de Programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR353B).

 

Programas mixtos

ORDE do 4 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR353B).

Bases dos procesos de selección dos obradoiros de emprego de Garantía xuvenil

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 79, do 25 de abril).

Mobilidade Transnacional. Galeuropa

ORDE do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións destinadas ao programa de mobilidade transnacional Xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.

Resolución do 22 de xullo de 2019 do procedemento BS324A de concesión de subvencións individuais de mobilidade para a mocidade galega.

Resolución do 9 de xullo de 2019 do procedemento BS324B de concesión de subvencións destinadas a proxectos de mobilidade presentados por entidades sen ánimo.

Resolución do 27 de xuño de 2019, do procedemento BS324C, de concesión de subvencións destinadas para proxectos de mobilidade presentados por concellos, mancomunidades,agrupacións ou fusións de concellos.

 

Apoio á contratación

Programa de cooperación con entidades sen ánimo de lucro

ORDE do 9 de maio de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR352C).

 

Fomento para o emprego

Programas mixtos

ORDE do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento TR353B).

Bases dos procesos de selección dos Obradoiros Emprego Garantía Xuvenil

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 97, do 23 de maio).

 

Practicas non laborables

 

Mobilidade Transnacional. Galeuropa

ORDE do 2 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se convoca para o ano 2018.

Relación definitiva de persoas novas beneficiarias das bolsas Galeuropa 2018 (procedimiento BS324A)

2ª Relación definitiva de persoas novas beneficiarias das bolsas Galeuropa 2018 (procedimiento BS324A)

3ª Relación definitiva de persoas novas beneficiarias das bolsas Galeuropa 2018 (procedimiento BS324A)

Relación definitiva de entidades sen ánimo de lucro beneficiarias das bolsas Galeuropa 2018 (procedemento BS324B)

2ª Relación definitiva de entidades sen ánimo de lucro beneficiarias das bolsas Galeuropa 2018 (procedemento BS324B)

Relación definitiva de entidades locais beneficiarias das bolsas Galeuropa 2018 (procedemento BS324C)

Relación provisional de persoas novas beneficiarias das bolsas Galeuropa 2018 (procedemento BS324A)

Relación provisional de entidades sen ánimo de lucro beneficiarias das bolsas Galeuropa 2018 (procedemento BS324B)

Relación provisional de entidades locais beneficiarias das bolsas Galeuropa 2018 (BS 324C)

Accions formativas. Certificados Profesionalidade

Apoio á contratación

Incentivos á contratación

Cooperacion con entidades sen animo de lucro

Orde Entidades sen ánimo de luco

ORDE do 2 de maio de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Fomento do emprendemento

Fomento para o emprego

Programas mixtos

ORDE do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas novas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR353B).

Bases dos procesos de selección. Programas mixtos de emprego e formación 2017.

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 70, do 10 de abril).

Practicas non laborables

ORDE do 14 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil (procedemento TR363A).

Mobilidade Transnacional. Galeuropa

ORDE do 2 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2017

Relación definitiva de entidades locais beneficiarias das bolsas Galeuropa 2017 (procedemento BS324C)

Relación definitiva de entidades sen ánimo de lucro beneficiarias das bolsas de Galeuropa 2017(procedemento BS324B).

Relación provisional de entidades locais beneficiarias das bolsas de Galuropa 2017 (procedemento BS324C).

Relación provisional de persoas novas beneficiarias das bolsas de Galeuropa 2017 (procedmento BS324A).

Accions formativas. Certificados Profesionalidade

ORDE do 22 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas novas inscritas no Ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para os exercicios de 2017 e 2018 (código de procedemento TR301Ou).

Apoio á contratación

Incentivos á contratación

ORDE do 18 de xullo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa I (emprego autónomo), Programa II (fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro), convocatoria do ano 2017.

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas polo Programa II (fomento da contratación por conta allea) ao abeiro da Orde do 18 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil a través do Programa I (emprego autónomo), Programa II (fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro), convocatoria do ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 148, do 4 de agosto).

Cooperacion con entidades sen animo de lucro

ORDE do 18 de xullo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa I (emprego autónomo), Programa II (fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro), convocatoria do ano 2017.

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 18 de xullo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa I (emprego autónomo), Programa II (fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro), convocatoria do ano 2017. Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro (Diario Oficial de Galicia número 148, do 4 de agosto).

Orde Entidades sen ánimo de luco

Fomento do emprendemento

Autónomos

ORDE do 18 de xullo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa I (emprego autónomo), Programa II (fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro), convocatoria do ano 2017.

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das axudas concedidas polo Programa I (emprego autónomo) ao abeiro da Orde do 18 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil a través do Programa I (emprego autónomo), Programa II (fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro), convocatoria do ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 148, do 4 de agosto de 2017).

Fomento para o emprego

Programas mixtos

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas novas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao amparo da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas novas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

Practicas non laborais

ORDE do 12 de setembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento das axudas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil (código de procedemento TR363A).

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 12 de setembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil.

Movilidad Transnacional. Galeuropa

ORDE do 23 de marzo de 2016 pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

Tríptico informativo Galeuropa 2016

RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Mocidade, Participación e Voluntariado, pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao amparo da Orde do 23 de marzo de 2016 pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

Apoio á contratación

Incentivos á contratación

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro de 2015).

Cooperativas

ORDE do 30 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016.

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2017 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao amparo da Orde do 30 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol - economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 141, do 27 de xullo).

Cooperación con entidades sen ánimo de lucro

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, dirixido a mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas novas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito do Programa operativo de emprego xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á convocatoria para o ano 2016.

ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da orde do 29 de decembro de fomento de emprego a través dos programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro.

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, dirixido a mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito do Programa operativo de emprego xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

Fomento do emprendemento

Autónomos

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para a promoción do emprego autónomo das persoas novas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, co cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo das persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro de 2015).

Formación para o emprego

Programas mixtos

ORDE do 21 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional dos mozos incluídos no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao amparo da Orde do 21 de xaneiro de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas novas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Prácticas non laborais

ORDE do 21 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 21 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil.

Movilidade Transnacional. Galeuropa

ORDE do 4 de xuño polas que se establecen as bases do Programa de Mobilidade Transnacional Xuvenil Galeuropa e se procede á súa convocatoria para o ano 2015

Listaxe provisional de entidades locais beneficiarias das bolsas Galeuropa

Listaxe definitiva de entidades locais beneficiarias das bolsas Galeuropa

Listaxe provisional admitidos, non admitidos e excluídos das bolsas Galeuropa modalidade individual

Listado definitivo de becas Galeuropa en la categoría individual.

Listaxe provisional de entidades sen ánimo de lucro beneficiarias das bolsas Galeuropa

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Mocidade, Participación e Voluntariado, pola que se lle dá publicidade ás subvencións concedidas ao amparo da Orde do 4 de xuño de 2015, pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Apoio á contratación

Incentivos á contratación

ORDE do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Modificación da Orde do 12 de agosto de incentivos á contratación.

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao amparo da Orde do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia número 158, do 20 de agosto).

Cooperativas

ORDE do 18 de agosto pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para a promoción de emprego colectivo de persoas novas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil  con cargo ao programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2015

Folleto incentivos ao autoemprego colectivo

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lle dá publicidade ás subvencións concedidas ao amparo da Orde do 18 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de incentivos ao autoemprego colectivo das persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia número 163, do 27 de agosto).

Fomento do emprendimento

Autónomos

ORDE do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para a promoción de emprego autónomo das persoas novas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil con cargo ao programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2015

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao amparo da Orde do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para a promoción do emprego autónomo das persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia número 157, do 19 de agosto de 2015).