Atrás

Centros formativos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Centros formativos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Categoría: Orientación laboral

Así mesmo, os departamentos de Información e Orientación profesional dos centros de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia colaborarán no proceso de inscrición das persoas novas, apoiando e dando soporte á solicitude de inscrición no Sistema de Garantía Xuvenil de aquelas persoas novas que sexan ou fosen usuarios e usuarias dos centros formativos da titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e que así o soliciten, tramitando o seu código de activación, para a ulterior xeración de usuario e contrasinal que o sistema remitirá as persoas interesadas.