Atrás

Modificación convocatoria de axudas para Programas de emprego dirixidos a persoas mozas inscritas no ficheiro do SNGJ (formación e aprendizaxe) para 2020

Modificación convocatoria de axudas para Programas de emprego dirixidos a persoas mozas inscritas no ficheiro do SNGJ (formación e aprendizaxe) para 2020

Categoría: Formación para o emprego

A Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, convocou as bases reguladoras da convocatoria para 2020, en réxime de concurrencia competitiva, das axudas e subvencións para a realización do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.                                                                                             

Esta convocatoria de axudas foi modificada a data límite de xustificación da axuda será o 15/12

TR353B - Subvención programas de emprego para persoas mozas