Atrás

Publicación Resolución de 24 de xuño de 2021 pola que se aproba o Plan de Garantía Xuvenil Plus 2021-2027

Publicación Resolución de 24 de xuño de 2021 pola que se aproba o Plan de Garantía Xuvenil Plus 2021-2027

Categoría: Formación para o emprego

O pasado 25 de xuño publicouse no BOE a Resolución de 24 de xuño de 2021, da Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, pola que se da coñecemento do Acordo do Consello de Ministros de 8 de xuño de 2021, aprobando o Plan Garantía Xuvenil Plus 2021-2027 de traballo digno para as persoas mozas. 

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes